تبلیغات

لیست کامل دستورات گیم مستری مورد استفاده در گیم سرورهای ورد اف وارکرافت

دستورات کامل گیم مستری برای سرورهای world of warcraft که حدود 410 کماند است رو در اختیار شما قرار میدهیم توجه داشته باشید که تمامی دستورات در داخل بازی با دستور . عمل میکند و اکانت شما باید رنک لازم برای دسترسی به این دستورات را دارا باشد با سرور گیم ایران همراه باشید.


ساخت اکانت
account create account pass.
account create


حذف کردن اکانت
account delete acc.
account delete


قفل کردن اکانت
account lock on/off.
account lock


دیدن اکانتهای انلاین
account onlinelist.
account onlinelist


عوض کردن پسورد
account password oldpass newpass newpass.
account password


دادن رنک جی ام به اکانت
account set gmlevel account rank realmid.
account set gmlevel


قرار دادن 1 پسورد برای اکانت
acc set pass acc pass pass.
account set password


زدن کامنتهای مربوط به اکانت ست
account set.
account set


زدن کامنتهای مربوط به اکانت
account.
account


دادن ایتم
additem codeitem.
additem


دادن یک ست5تیکه ایتم
additemset cod set.
additemset


دادن پیام در کل بازی به اسم سرور
ann message.
announce


انداختن 1 باف روی سر خود یا دیگردی
aura spell.
aura


بن کردن 1 اکانت
ban accaccname time reason.
ban account


بن کردن کاراکتر
ban charname time reason.
ban character


بن کردن ای پی
ban ipip time reason.
ban ip


کامنتهای مربوط به بن کردن
ban.
ban


فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن 1 اکانت
baninfo acc accname.
baninfo account


فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن1کاراکتر
baninfo char name.
baninfo character


فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن1 ای پی
[baninfo ip [ip.
baninfo ip


فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن
baninfo.
baninfo


دیدن بانک
bank.
bank

دیدن لیست اکانتهای بن
banlist acc.
banlist account

دیدن لیست کاراکترهای بن
banlist char.
banlist character

دیدن لیست ای پی های بن
banlist ip.
banlist ip

دیدن لیست بن ها
banlist.
banlist


دیدن کاراکتر یا ان پی سی از زاویه مستقیم دوربین و دیدن حرکتهای ان
bindsight.
bindsight


برگرداندن کست یک اسپل
cast back spell.
cast back


برداشتن کست یک اسپل
cast dist spell.
cast dist


استفاده از کست یک اسپل
cast self spell.
cast self


استفاده کردن 1 اسپل بر روی چیزی چند بار بدون کست
cast target spell.
cast target


کامنتهای مربوط به کست
cast.
cast


تغییرات دلخواه به کاراکتر مثل تغییر نژاد/اسم
cha cus name or target.
character customize


حذف کردن کلی یک کاراکتر
cha erase name or target.
character erase


دادن لول به 1کاراکتر
cha level name or targetlvl.
character level


تغییر اسم 1 کاراکتر
cha ren name or target.
character rename


دادن لیستی از توضیحات در مورد کاراکتر
cha rep name or target.
character reputation


توقف کمبت و خروج از حالت کمبت
combatstop name or target.
combatstop


به سوی خود اوردن یک ان پی سی
cometome target npc.
cometome


دیدن لیست کامنتهای
com.
commands


برداشتن کولدان اسپلهایی که در کولدان هستن
cool.
cooldown


زدن دمیج به تارگت یا ان پی سی هر اندازه که عدد بدهید
damage meghdar.
damage


شروع شدن ارنا به صورت کلی حتی با شرکت کننده کم
debug arena.
debug arena


شروع شدن بتل گراند با تعدادی کم
debug bg.
debug bg


تغییر مودهای 32
debug mod32value.
debug Mod32Value


پخش سینماتور با دادن کد
debug play cin id.
debug play cinematic


پخش فیلم با دادن کد
debug play movie id.
debug play movie


پخش موسیقی با دادن کد
debug play sound id.
debug play sound


دیدن کامنتهای مربوط به دیباگ
debug.
debug


برگرداندن شکل اصلی به ان پی سی یا کاراکتری که تغغیر قیافه داده
demorph.
demorph


کشتن یک ان پی سی یا کاراکتر
die.
die


پیاده کردن از مونت که سوار ان هست
dismount.
dismount


نشان دادن موقعیت و محل حرکت و مقیاس انها
event act.
event activelist


شروع شدن 1 ایونت با دادن کد
[event start[id.
event start


توقف یک ایونت با دادن کد
[event stop[id.
event stop


دیدن مشخصات 1 ایونت با دادن کد
[event [id.
event


اشنا شدن با 1 منظقه با دادن کد
[explor [id.
explorecheat


دادن ارناها در زمانی که به صورت اتوماتیک پرداخت نشود
flusharenapoints.
flusharenapoints


خواب کردن یک کاراکتر
freez.
freeze


فعال یا غیر فعال کردن حالت صحبت کردن برای گیم مستر
gm chat on/off.
gm chat


فعال یا غیر فعال کردن حالتپرئاز برای گیم مستر
gm fly on/off.
gm fly


نشان دادن گیم مسترهای انلاین در بازی
gm in game.
gm ingameنشان دادن لیست گیم مسترها و رنک انها
gm list.
gm list


فعال یا غیر فعال شدن حالت نامرئی و مرئی گیم مستر
gm vis on/off.
gm visible


خاموش یا روشن کردن حالت گیم مستری
gm on/off.
gm


دادن پیام در کل بازی و اسم گیم مستر در اول پیام باشد
gmann message.
gmannounce


دادن پیام که فقط گیم مسترها ببینند
gmname message.
gmnameannounce


دادن پیام به صورتی که در وسط صفحه بیاید برای سایر گیم مسترها
gmnot message.
gmnotify


رفتن کنار ان پی سی مورد نظر
[go cre [id.
go creature


رفتن به جایی در نقشه که در ان اردوگاه هست
[go graveyard [id.
go graveyard


رفتن به مقیاسی خاص در نقشه
[go grid[id][id][id.
go grid


رفتن به جایی که در ان گیم ابجکت با این کد هست
[go object[id.
go object


رفتن به جاهایی که در ان تاکسی برای پرواز به جاهای دیگر هست
[go tax [id.
go taxinode


رفتن به جایی که فرد به شما تیکت داده
[go tic [id.
go ticket


رفتن به مقیاس مکان خاصی در نقشه
[go trig [id.
go trigger


رفتن به جایی در نقشه به صورت دقیق با دادن مقیاس
[go [x][y][z.
go xyz


دیدن کامنتهای مربوط به Go
go.
go


فعال کردن یک گیم ابجکت
[gobj act [guid id.
gobject activate


اضافه کردن یک گیم ابجکت
[gobj add [id.
gobject add


حذف یک گیم ابجکت
[gobj dele [id.
gobject delete


حرکت یک گیم ابجکت به مقیاسی خاص
gobj move id map x y z.
gobject moveفهمیدن کد گیم ابجکتی که در نزدیکی شماست
gobj near.
gobject near


اضافه کردن کد 1 گیم ابجکت در دیتا بیس در صورت نبودن ان
[gobj add temp [id.
gobject add tempفهمیدن کد گیم ابجکتی که تارگت شماست
gobj tar.
gobject target


تغییر فاز یک گیم ابجکت
[gobj set pha [id.
gobject set phase


ریلود دادن یک گیم ابجکت
[gobj turn [guid id.
gobject turnدیدن کامنتهای مربوط به گیم ابجکت
game obj.
gobject


اوردن کسی پیش خودتان
[sum [name.
summon


دیدن موقعیتی که در ان هستید مثل طول عرض جغرافییایی و اسم مکان
gps.
gps


پیش خودتان اوردن یک گروه چند نفری
[group sum [names.
groupsummonدیدن مشخصات یک گیم ابجکت
guid.
guidساختن گیلد
"guild create "guildname" "learder.
guild create


حذف گیلد
"guild dele "guild name.
guild delete


عضو کردن در گیلد
"guild inv "guild name" "name.
guild invite


رنک دادن به کسی در گیلد
"guild rank "guild name" "rank.
guild rank


حذف کسی از گیلد
"guild uninv "name.
guild uninvite


دیدن کامنتهای مربوط به گیلد
guild.
guild


توضیحی در مورد دستورها بازی
help.
help


دادن انر
honor add meghdar.
honor addدادن انر برای کشتن
honor add kill.
honor add killبه روز رسانی میزان انری که فرد دارد
honor update.
honor update


دیدن کامنتهای مربوط به انر
honor.
honor


ایستادن در هوا در فاصله 1 متری زمین
hover.
hover


دیدن لیست اینسهایی که در ان شرکت داشتید
ins list.
instance listbinds


سیو کردن شما و دیگری در اینستنسی که هستید
i savedata.
instance savedata


نشان دادن وضعیت اینسهای شما در صورت سیو بودن
i stats.
instance stats


پاک کردن سیو اینسهایی که سیوهستید
i u all.
instance unbind


دیدن کامنتهی مربوط به اینستنس
i.
instance


انتقال ایتم از کسی به کس دیگر
[item move [id][id.
itemmove


انداختن بیرون بازیکن از بازی
[kick [name.
kick


یادگرفتن همه تلنتهای خود هر 3 صفحه
learn all my tal.
learn all my talents


یادگرفتن همه اسپلهایی که کلاس شما دارد
learn all my spell.
learn all my spells


یاد گرفتن تمام تلتنهای پت شما
learn all my pett.
learn all my pettalents


یادگرفتن تمام چیزهای مربوط به کلاس شما
learn all my class.
learn all my class


یاد گرفتن اسپلهای مخصوص گیم مستر
learn all gm.
learn all gm


یاد گرفتن همه زبانهای در بازی
learn all lang.
learn all lang


یاد گرفتن تمام چیزهای مورد نیاز مانندماموریتها که اسپل میدهند
learn all de.
learn all default


دیدن کامنتهای مربوط به لرن
learn.
learn


تغییر سایز بزرگی کوچیکی پلیر و ان پی سی
mod scal 1-10.
modify scale


یاد گرفتن همه شغلها برای گیم مستر
learn all crafts.
learn all crafts


زیاد یا کم کردن لول یک بازیکن
levelup 1-255.
levelup


لینک کردن درگیری بین هورد الیانس در گرا داده شده
link gra gra hord/alliance.
linkgrave


توضیح در مورد بافهایی که روی شماست
list auras.
list auras


دیدن لیت کریتورها با دادن کد مخصوص
[list cre [id][id.
list creature


نشان دادن اینکه این ایتم چه کسانی دارند
[list item [name item.
list item


نشان دادن اینکه که این گیم ابکت در کجا نقشه هست
[list obj [id.
list object


نشان دادن کامنتهای مربوط به لیست
list.
list


نشان دادن افرادی که خواب شده اند
listfreeze.
listfreeze


ریلود کردن مسیر حرکت یک ان پس سی
[wp reload [id.
wp reload


ریلود کردن اسپلهای گروه از دیتابیس
reload spell_gro.
reload spell_group


نشان دادن کد اریا با توجه به اسم داده شده
[lo area [name.
lookup area


نشان دادن کد کریتور با توجه به اسم داده شده
[lo creatu [name.
lookup creature


نشان دادن کد ایونت با توجه به اسم داده شده
[lo event [name.
lookup event


نشان دادن کد فکشن با توجه به اسم داده شده
[lo fact [name.
lookup faction


نشان دادن کد ایتم با توجه به اسم داده شده
[lo item [name.
lookup item


نشان دادن کد ایتم ست با توجه به اسم داده شده
[lo itemset [name.
lookup itemset


نشان دادن کد نقشه با توجه به اسم داده شده
[lo map [name.
lookup map


نشان دادن کد ابجکت با توجه به اسم داده شده
[lo object [name.
lookup object


نشان دادن اسم و مشخصات اکانت با دادن اسم ان
[lo player acc [acc.
lookup player accountنشان دادن اکانتها با دادن ایمیل مورد نظر
[lo player email [email.
lookup player email


نشان دادن اسم اکانتها با دادن ای پی مورد نظر
[lo player ip [ip.
lookup player ip


نشان دادن کد ماموریت با توجه به اسم داده شده
[lo quest [name.
lookup quest


نشان دادن کد حرفه با توجه به اسم داده شده
[lo skill [name.
lookup skill


نشان دادن کداسپل با توجه به اسم داده شده
[lo spell [name.
lookup spell


دیدن کد مکانهایی که تاکسی هستن
[lo tax [name.
lookup taxinode


دیدن کد مکانی که اسم ان را داده اید
[lo tele [name.
lookup tele


دیدن کامنتهای مربوط به لوک اپ
lo.
lookup


پر شدن کامل تمام اسکیلهای پلیر
max.
maxskill


دادن میزانی ارنا به بازیکن
mod arena meghdar.
modify arena


بالا بردن سرعت حرکت بازیکن یا پایین اوردنش
mod aspeed 1-50.
modify aspeed


تغییر در اندازه بیت در فیلدها
[mod pit [id][id.
modify bit


تغییر در سرعت عقب عقب راه رفتن
modify bwalk 1-50.
modify bwalk


اینکه کاراکتر شما مست بشود و میزان مستی با عدد مشخص کنید
mod dru 1-100.
modify drunk


تغییر در میزان انرژی برای هیروهای که انرژی دارن
mod ener meghdar.
modify energy


تغییر حالت دوست دشمن بودن ان پی سی یا پلیر
mod fac id.
modify faction


دادن میزان سرعت برای پرواز
mod fly 1-50.
modify fly


تبدیل زن به مرد یا مرد به زن
[mod gen [id.
modify gender


دادن انر
mod honor meghdar.
modify honor


تغییر میزان HP پلیر یا ان پی سی
mod hp meghdar.
modify hp


تغییر در میزان مانا پلیر یا ان پی سی
mod mana meghdar.
modify mana


دادن طلا به پلیر
mod money meghdar.
modify money


تغییر ظاهر یک پلیر یا ان پی سی
[mod morph [id.
modify morph


اینکه سوار ان مونت شوید بدون داشتن ان مونت فقط با دادن ای دی
[mod mount [id.
modify mount


تغییر در فاز یک چیز فاز 1 فاز 2
[mod phas [id.
modify phase


تغییر در ریج یک پلیر
[mod rage [id.
modify rage


دادن ریپ یک منطقه به پلیر
[mod rep[id.
modify rep


تغییر در میزان مجیکهایی که دارید
[modify runicpower [id.
modify runicpower


بالا بردن سرعت حرکت بازیکن یا پایین اوردنش
mod speed 1-50.
modify speed


استفاده از اسپلی که اسم ان را داده اید
[mod spell [name spell.
modify spell


دادن حالتی به بازیکن مثل رقصیدن
[modify standstate [id.
modify standstate


تغییر در سرعت
mod swim 1-50.
modify swim


تغییر لقبهای یک کاراکتر
[cha title [name.
character titles


تغییر در مود تی پی
[mod tp [id.
modify tp


دیدن کامنتهای مریوط به مود
mod. modify


نشان دادن کد تلپورترهای یک منطقه با کریتورهای
movegens.
movegens


ساکت کردن کسی
mute name time reason.
mute


دادن پیام در کل بازی با ذکر اسم گیم مستر
name.
nameannounce


رفتن پیش کسی که اسم ان را میدهید
[ap[name.
appear


نشان دادن اطلاعات منطقه هورد و الیانس
[neargrave [id.
neargrave


دادن پیام به کل بازی به صورتی که در وسط صفحه بخورد
notify text.
notify


قرار دادن فاز برای یک ان پی سی
[npc set pha [id.
npc set phase


قرار دادن یک کد برای حرکت ان پی سی
[npc set mov [id.
npc set movetype


تغییر در ظاهر ان پی سی
[npc set mod [id.
npc set model


تغییر لینک یک ان پی سی
[npc set link [id.
npc set link


فهمیدم مقیاس طول عرض جغرافیایی یک منطقه برای حرکت
wpgps.
wpgps


حرف زدن به جای ان پی سی مکالمه نزدیک
npc say.
npc say


حرکت دادن یک ان پی سی
npc move.
npc move


حالت دادن به ان پی سی مثل رقصاندن ان
[npc playmote [id.
npc playemote


متوقف کردن ان پی سی از تعقیب شما
npc follow stop.
npc follow stop


فهمیدن مشخصات یک ان پی سی
npc info. npc info


اینکه یک ان پی سی دنبال شما بیوفتد
npc follow.
npc follow


تنظیم فلاگ یک ان پی سی
[npc set flag [id.
npc set flag


دوست یا دشمن کردن بیطرف کردن یک ان پی سی
npc set fac id.
npc set factionid


کم یا زیاد کردن لول یک ان پی سی
npc set level 1-255.
npc set level


حذف یک ان پی سی
npc dele.
npc delete


حذف یک ایتم از درون یک ان پی سی شاپ
npc dele item linkitem.
npc delete item


تغییر جهت و تکان خوردن یک ان پی سی
npc set allowmove id.
npc set allowmove


قرار دادن یک کد اینترای برای ان پی سی
[npc set ent [id.
npc set entry


اضافه کردن حرکت به یک ان پی سی
[npc add move [id.
npc add move


اضافه کردن ایتم به یک ان پی سی شاپ
[npc add item [id.
npc add item


اضافه کردن فرمت به یک ان پی سی
npc add formati.
npc add formation


دیدن کامنتهای مربوط به ان پی سی
npc.
npc


ایجاد یم ان پی سی
[npc add [id.
npc add


کپی شدن یک کاراکتر در یک اکانت دیگر
pd load accname newname id.
pdump load


کپی گرفتن از یک کاراکتر
pd w name id.
pdump write


دیدن کامنتهای مربوط به پی دامپ
pd.
pdump


ایجاد پت
[pet cre [id.
pet create


یادگرفتن اسپلهای پت و گرفتن ان
[pet learn [id.
pet learn


ریلود دادن قسمتی از دیتابیس
reload spell_proc.
reload spell_proc


برداشتن و از بین بردن پتهای داشته
[pet unlearn [id.
pet unlearnدیدن کامنتهای مربوط به پت
pet.
pet


فهمیدن مشخصات کامل کاراکتر
pinfo.
pinfo


فعال کردن همه ایدی که میدید
[playall [id.
playallبه کنترل در اوردن یک ان پی سی یا بازیکن
possess.
possess


دادن یک ماموریت به کسی یا خود
q add id or link.
quest add


کامل کردن یک ماموریت
q com id or link.
quest complete


حذف یک ماموریت
q rem id or link.
quest remove


دیدن کامنتهای مربوط به ماموریت
quest.
quest


برگردادندن بازیکن از جایی که ان را پیش خود اوردیم
recall.
recall


ریلود دادن دیتا بیس
reload all quest.
reload all quest


ریلود دادن دیتا بیس
reload all npc.
reload all npc


ریلود دادن دیتا بیس
reload all loot.
reload all loot


ریلود دادن دیتا بیس
reload all item.
reload all item


ریلود دادن دیتا بیس
reload all locales.
reload all locales


ریلود دادن دیتا بیس
reload all gossips.
reload all gossips


ریلود دادن دیتا بیس
reload all.
reload all


ریلود دادن دیتا بیس
reload areatrigger_inv.
reload areatrigger_involvedrelation


ریلود دادن دیتا بیس
reload areatrigger_tavern.
reload areatrigger_tavern


ریلود دادن دیتا بیس
reload areatrigger_teleport.
reload areatrigger_teleport


ریلود دادن دیتا بیس
reload autobroadcast.
reload autobroadcast


ریلود دادن دیتا بیس
reload command.
reload command


ریلود دادن دیتا بیس
reload config.
reload config


ریلود دادن دیتا بیس
reload creature_inv.
reload creature_involvedrelation


ریلود دادن دیتا بیس
reload creature_linked_res.
reload creature_linked_respawn


ریلود دادن دیتا بیس
reload creature_loot_temp.
reload creature_loot_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload creature_questrelation.
reload creature_questrelation


ریلود دادن دیتا بیس
reload disenchant_loot_te.
reload disenchant_loot_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload event_scripts.
reload event_scripts


ریلود دادن دیتا بیس
reload fishing_loot_template.
reload fishing_loot_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload game_graveyard_zone.
reload game_graveyard_zone


ریلود دادن دیتا بیس
reload game_tele.
reload game_tele


ریلود دادن دیتا بیس
reload gameobject_inv.
reload gameobject_involvedrelation


ریلود دادن دیتا بیس
reload gameobject_loot_tem.
reload gameobject_loot_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload gameobject_ques.
reload gameobject_questrelation


ریلود دادن دیتا بیس
reload gameobject_scripts.
reload gameobject_scripts


ریلود دادن دیتا بیس
reload gm_tickets.
reload gm_tickets


ریلود دادن دیتا بیس
reload item_ench_te.
reload item_enchantment_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload item_loot_template.
reload item_loot_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload locales_creature.
reload locales_creature


ریلود دادن دیتا بیس
reload locales_gameobject.
reload locales_gameobject


ریلود دادن دیتا بیس
reload locales_item.
reload locales_item


ریلود دادن دیتا بیس
reload locales_npc_text.
reload locales_npc_text


ریلود دادن دیتا بیس
reload locales_page_text.
reload locales_page_text


ریلود دادن دیتا بیس
reload locales_points_of_in.
reload locales_points_of_interest


ریلود دادن دیتا بیس
reload locales_quest.
reload locales_quest


ریلود دادن دیتا بیس
reload milling_loot_template.
reload milling_loot_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload npc_trainer.
reload npc_trainer


ریلود دادن دیتا بیس
reload npc_vendor.
reload npc_vendor


ریلود دادن دیتا بیس
reload page_text.
reload page_text


ریلود دادن دیتا بیس
realod pickpocketing_loot_te.
reload pickpocketing_loot_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload points_of_interest.
reload points_of_interest


ریلود دادن دیتا بیس
reload prospecting_loot_te.
reload prospecting_loot_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload quest_end_scripts.
reload quest_end_scripts
ریلود دادن دیتا بیس


reload mail_loot_template.
reload mail_loot_template
ریلود دادن دیتا بیسreload quest_start_scripts.
reload quest_start_scripts


ریلود دادن دیتا بیس
reload quest_template.
reload quest_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload reference_loot_temp.
reload reference_loot_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload reserved_name.
reload reserved_name


ریلود دادن دیتا بیس
reload skill_discovery_tem.
reload skill_discovery_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload skill_extra_item_tem.
reload skill_extra_item_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload skill_fishing_base_level.
reload skill_fishing_base_level


ریلود دادن دیتا بیس
reload skinning_loot_template.
reload skinning_loot_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload spell_area.
reload spell_area


ریلود دادن دیتا بیس
reload spell_bonus_data.
reload spell_bonus_data


ریلود دادن دیتا بیس
reload disables.
reload disables


ریلود دادن دیتا بیس
reload spell_group_stack_rules.
reload spell_group_stack_rulesریلود دادن دیتا بیس
reload spell_learn_spell.
reload spell_learn_spell


ریلود دادن دیتا بیس
reload spell_linked_spell.
reload spell_linked_spell


ریلود دادن دیتا بیس
reload spell_loot_template.
reload spell_loot_template


ریلود دادن دیتا بیس
reload spell_pet_auras.
reload spell_pet_auras


ریلود دادن دیتا بیس
reload spell_proc_event.
reload spell_proc_event


ریلود دادن دیتا بیس
reload spell_required.
reload spell_required


ریلود دادن دیتا بیس
reload item_set_names.
reload item_set_names


ریلود دادن دیتا بیس
reload spell_scripts.
reload spell_scripts


ریلود دادن دیتا بیس
reload spell_target_position.
reload spell_target_position


ریلود دادن دیتا بیس
reload spell_threats.
reload spell_threats


ریلود دادن دیتا بیس
reload trinity_string.
reload trinity_string


ریلود دادن دیتا بیس
reload waypoint_scripts.
reload waypoint_scripts


ریلود دادن دیتا بیس
reload.
reload


تعمیر ایتمهای قرمز شده
repairitems.
repairitems


ریست کردن اچیومنتها
reset achievements.
reset achievements


ریست کردن همه چیز پلیر
reset all.
reset all


ریست کردن انر پلیر
reset honor.
reset honor


ریست کردن لولهای پلیر
reset level.
reset level


ریست کردن اسپلهای پلیر
reset spells.
reset spells


ریست کردن استت پلیر
reset stats.
reset stats


ریست کردن تلنتهای پلیر
reset talents.
reset talents


دیدن کامنتهای مربوط به ریست
reset.
reset


زنده کردن ان پی سی
respawn.
respawn


زنده کردن پلیر
revive.
revive


ذخیره شدن پلیر
save.
save


ذخیره شدن همه پلیرها در بازی
saveall.
saveall


فرستادن ایتم برای کسی
[send items [item] [char name.
send items


فرستادن ایمیل در بازی برای کسی
[send mail [name] [text.
send mail


دادن پیام به شخصی در وسط صفحه
"send mes "name" "mess.
send message


فرستادن پول برای کسی
"send money "name" "meghdar.
send money


ایجاد تغییر در هسته سرور
server corpses.
server corpses


خاموش کردن آنی سرور
server exit.
server exit


منصرف شدن از ریست شدن آنی سرور
server idlerestart cancel.
server idlerestart cancel


ریست شدن سریع و سرور
server idlerestart.
server idlerestart


منصرف شدن از خاموشی سرور
server idleshutdown cancel.
server idleshutdown cancel


خاموش کردن سریع سرور
server idleshutdown.
server idleshutdown


دیدن مشخصات سرور
server info.
server info


دیدن پیام اول سرور
server motd.
server motd


نشان دادن گنجایش سرور
server plimit.
server plimit


منصرف شدن از ریست شدن سرور
server restart cancel.
server restart cancelریست شدن سرور
server restart time.
server restart


بستن سرور
server set closed.
server set closed


تنظیم لوگ لول ها
server set loglevel.
server set loglevel


تغییر سیستم مسیج سرور در اول ورود
server set motd.
server set motd


منصرف شدن از خاموش کردن سرور
server shutdown cancel.
server shutdown cancel


خاموش کردن سرور
server shutdown time.
server shutdown


دیدن دستورات مربوط به سرور
server.
server


بالا بردن سطح شغل
setskill [id] number/number.
setskill


نشان دادن نام پلیر
showarea.
showarea


تغییر در تاکسی ها
taxicheat.
taxicheat


اضافه کردن یک تلپورت
[tele add [name.
tele add


حذف کردن یک تلپورت
[tele dele [name.
tele del


انتقال و تلپورت یک گروه
[tele group [name map.
tele group


تلپورت شدن به جایی
tele name.
tele name


دیدن دستورات مربوط به تلپورت
tele.
tele


واگذار کردن یک تیکت به گیم مستر دیگر
[tic ass [id] [name gm.
ticket assign


بستن یک تیکت
[ticket close [id.
ticket close


بستن همه تیکتهای باز در لیست
ticket closedlist.
ticket closedlist


دادن دستور در تیکت
ticket comment.
ticket comment


پاک کردن یک تیکت
[tic dele [id.
ticket delete


دیدن لیست تیکتها
ticket list.
ticket list


دیدن لیست تیکتهای انلاین
ticket onlinelist.
ticket onlinelist


جلوگیری از انتقال یک تیکت به گیم مستر دیگر
ticket unassign.
ticket unassign


دیدن تیکت
[ticket viewid[id.
ticket viewid


دیدن تیکت با ذکر اسم
[ticket viewname [name.
ticket viewname


دیدن کامنتهای مربوط به تیکت
ticket.
ticket


برداشتن یک باف یا همه بافها از روی هیرو
unaura.
unaura


خارج کردن اکانت از بن
[unban account [acc.
unban account


خارج کردن کاراکتر از بن
[unban character [name.
unban character


خارج کردن ای پی از بن
[unban ip [ip.
unban ip


دیدن کامنتهای خارج کردن از بن
unban.
unban


خارج شدن از حالت دنبال کردن پلیر
unbin.
unbindsight


خارج کردن از حالت خواب
unfreeze.
unfreeze


پاک کردن اسپل پلیر
[unlearn[spell.
unlearn


خارج کردن پلیر از حالت Mute
[unmute [name.
unmute


خارج شدن از حالت کنترل پلیر
unpossess.
unpossess


راه رفتن روی آب
waterwalk on/off.
waterwalk


تغییر میزان اسپل در کاراکتر
[wchange [id][id.
wchange


تنظیمات دریافت پیام از طرف پلیر
whispers on/off.
whispers


اضافه کردن یک Event
[wp event [id.
wp event


لود کردن پچ های اضافه شده
[wp load [id.
wp load


نمایش پچ با دادن ایدی مذکور
[wp show [id.
wp show


جلوگیری از لود شدن پچ مورد نظر
[wp unload [id.
wp unload


تنظیمات Addon اکانت
[account addon [id.
account addon


حذف لقب از پلیر
[titles remove [name.
titles remove


دادن لقب به پلیر با توضیحات
[titles current [id][name.
titles current


دادن لقب به پلیر
[titles add[id.
titles add


تغییر لقب
[titles set mask [id.
titles set mask


دیدن لیست لقب ها و توضیح در مورد لقب
[lookup title [name.
lookup title


فهمیدن مشخصات گیم ابجکت
gobject info.
gobject info


ریلود دیتا بیس
reload creature_template.
reload creature_template


حذف کاراکترهای حذف شده از دیتابیس
[character del del [name.
character deleted delete


ریلود دیتابیس
reload creature_onkill_reput.
reload creature_onkill_reputation


ریلود دیتابیس
reload conditions.
reload conditions


ریلود دیتابیس
reload locales_item_set_name.
reload locales_item_set_name


برای حذف لیست کاراکتر ها
character deleted list.
character deleted list


کاراکترهای قدیمی
character deleted old.
character deleted old


حذف ریستور کاراکتر
character deleted restore.
character deleted restore


ریلود دیتابیس
reload gossip_menu.
reload gossip_menu


ریلود دیتابیس
reload gossip_menu_option.
reload gossip_menu_option


تغییر در کست اسپل
[cast dest [id.
cast dest


ریلود دیتابیس
reload all scripts.
reload all scripts


ریلود دیتابیس
reload locales_gossip_menu_op.
reload locales_gossip_menu_option


ریلود دیتابیس
reload quest_poi.
reload quest_poi


ریلود دیتابیس
reload lfg_dungeon_rewards.
reload lfg_dungeon_rewards


تغییر نژاد
[character changefaction[name.
character changefaction


تغییر کلاس
[character changerace[name.
character changerace


بن کردن اکانت
[ban ply acc [acc][timr][reason.
ban playeraccount


دادن اچیومنت
[ach add [name achievement.
achievement add


دیدن کامنتهای اچیومنت
achievement.
achievement


ریلود دیتابیس
reload creature_text.
reload creature_text


بالا بردن میزان شغل
learn all recipes.
learn all recipes


اضافه کردن یک تمپل به ان پی سی
[npc add temp [id.
npc add temp


تکس گفتن به جای ان پی سی و تغییر ان
[npc textemote[id.
npc textemote


تکس گفتن به جای ان پی سی
npc whisper.
npc whisper


تکس گفتن به جای ان پی سی
npc yell.
npc yell


ریلود دیتابیس
reload all spell.
reload all spell


تغییر در لوگ سرور
server togglequerylog.
server togglequerylog


ریلود دیتابیس
reload access_requirement.
reload access_requirement


ریلود دیتابیس
reload achievement_criteria_data.
reload achievement_criteria_data


ریلود دیتابیس
reload achievement_reward.
reload achievement_reward


ریلود دیتابیس
reload all achievement.
reload all achievement


ریلود دیتابیس
reload all area.
reload all area


ریلود دیتابیس
reload all eventai.
reload all eventai


ریلود دیتابیس
reload auctions.
reload auctions


ریلود دیتابیس
reload mail_level_reward.
reload mail_level_reward


ریلود دیتابیس
reload smart_scripts.
reload smart_scripts


ریلود دیتابیس
reload vehicle_accessory.
reload vehicle_accessory


ریلود دیتابیس
reload vehicle_template_accessory.
reload vehicle_template_accessory


تنظیمات حالت دِوِلوپری
dev on/off.
dev